Volikogu istung

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 21.11.2014. algusega kell 14.00 Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1. Audiitori  määramine

2. Teede talihoolduse teostaja kinnitamine

3. Elektrienergiamüüja kinnitamine

4.  Pedagoogide vabade ametikohtade konkursikomisjoni volikogu esindaja nimetamine

5. Volikogu esindaja määramine Tsirguliina Keskkooli hoolekogusse

6. Terviseprofiili   ja terviseedenduse tegevuskava kinnitamine

7. Info jagamine

Kiriku ümbruse puude raie toetamine

Lairiba baasvõrgu  liitumispunktid

Vallale kingitud korterid

Muu info jagamine jne.

 

Õru Talihooldustööde vähempakkumine

Õru Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise valla hallatavate talihoolduse teostamiseks.

Õru Talihooldustööde vähempakkumine.

 

Loe edasi: Õru Talihooldustööde vähempakkumine

   

Õru valla tugikeskuse remonttööd

EAS-ile esitatud projekt  "Õru valla tugikeskuse remonttööd" sai positiivse otsuse.

Õru valla tugikeskuse remonttööde teostamist  rahastab "Regionaalsete investeeringutoetuste programm".

Projekti toimumise ajavahemik 01.06.2014-01.11.2014.

Objekti  valmimistähtaeg 01.11.2014.

EAS-ile esitatud projekt  "Õru valla tugikeskuse remonttööd" sai positiivse otsuse.

 

Loe edasi: Õru valla tugikeskuse remonttööd

   

Õru Lasteaed . Algkool otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat

Õru Lasteaed – Algkool kuulutab konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale.

Dokumendid märgusõnaga “Konkurss”esitada Õru Vallavalitsusse,

Õru alevik, Õru vald, Valgamaa 67109, hiljemalt 21.novembriks kell 12.

 

Loe edasi: Õru Lasteaed . Algkool otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat

   

Arvutiõpetus edasijõudnutele Õrus

Täiskasvanud tööalane täienduskoolitus. Õru valla elanikele
Planeeritud 1 kord nädalas, võimalusel teeme 2 korda. Esmaspäeval kell 16.00 ja neljapäeval kell 16.00
Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad kõik täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Kursusel EI SAA osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.
Kursusele registreerumisel palume kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks. Soov osaleda ja motivatsioon peavad olema põhjendatud tööalase enesetäiendamise, mitte hobide aspektist. 
Kursusel osalejate valimisel lähtume vastavusest kirjeldatud sihtgrupile ja kursuse alustamise nõuete täitmisest ning eelistame õppijaid, kelle puhul on selgemalt näha, kuidas õpitut rakendada kavatsetakse.

Esimene kogunemine  27. oktoobril 2014.a algusega kell 16.00   Õru Algkoolis.

Huvi korral registreeri helistades telefonile 5145441 -   Kalmer Sarv

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (Arvutiõpetus edasijõudnutele_40t (2).pdf)Arvutiõpetus edasijõudnutele_40t (2).pdf 293 Kb