PRESSITEADE

PRIA avab kiviaia taastamise toetuse taotlusvooru

15.-19. veebruarini saab esitada PRIA-le taotlusi kiviaia taastamise toetuse saamiseks.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 “Investeeringud materiaalsesse varasse” kaudu on kiviaedade taastamiseks sel rahastusperioodil eraldatud 2,5 miljonit eurot, sellest 1,5 miljonit eelolevaks taotlusvooruks.

 

Loe edasi: PRESSITEADE

 

Maakonnaplaneeringu teade

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees ja Õru raamatukogus
Planeeringumaterjalid on kättesaadavad Valga Maavalitsuse kodulehel.
Avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) maakonnaplaneeringule esitatud parandused, täiendused ja teised kirjalikud ettepanekud palume edastada Valga Maavalitsusele Kesk tn 12, Valga 68203 või e-posti teel: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. .
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 Valga maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga).
Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.
Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju. Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus ning kehtestaja Valga maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) ja KSH konsultant on Skepast&Puhkim AS (Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ).
Lisainfo: Margis Sein See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. , tel 766 6133.
   

Algas eterniidijäätmete kogumise projekti VI vooru ettevalmistamine

„Algas eterniidijäätmete kogumise projekti VI vooru ettevalmistamine. Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vasturegistreeritud koguses. Jäätmete transport kogumikohta tuleb jäätmevaldajal iseseisvalt organiseerida.

Loe edasi: Algas eterniidijäätmete kogumise projekti VI vooru ettevalmistamine

   

Ostame küttepuid

ÕRU VALLAVALITSUS

kuulutab välja vähempakkumised  küttepuude ostmiseks mahus:

1) puude pikkus 0,6 m mahus 106 ruumimeetrit. Puud peavad olema kuivad või metsakuivad, lõhutud:

Loe edasi: Ostame küttepuid

   

Abivahendite süsteemi korraldus alates 01.01.2016

Aastatel 2000 – 2015 kuulus abivahendite korraldus maavalitsuste pädevusse, alates jaanuarist 2016.a. on see ülesanne Sotsiaalkindlustusametil (edaspidi SKA).
Seega muutub soodustingimustel abivahendite laenutamise ja müügi korraldamise teenuse süsteem.

Loe edasi: Abivahendite süsteemi korraldus alates 01.01.2016