Pria teade

PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul,  kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus. Selleks, et sellistele maastikuelementidele juba 2015. aasta kevadel toetust taotleda, tuleb neist 1. märtsiks PRIAle teada anda.

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (maastikuelemendid_veebruar2015.pdf)maastikuelemendid_veebruar2015.pdf 202 Kb

Loe edasi: Pria teade

 

Volikogu istung

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 20.02.2015. algusega kell 13.00 Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1. Eelarve II lugemine

2. Arengukava tegevuskava ülevaatamine ja  muudatuste kinnitamine

3. Info jagamine

   

Algas eterniidijäätmete kogumise projekti IV voor

Algas eterniidijäätmete kogumise projekti IV vooru ettevalmistamine.  Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud kogustes.

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumise IV voor toimub hinnanguliselt sügis/talv 2015.

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 01.02.2015. Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht Õru vallavalitsuse e-posti aadressile See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või tuua Õru vallavalitsuse aadressil Õru alevik 49-12 Õru vald Valgamaa. Palun veenduge, et Teie registreerimisleht jõudis aadressaadile.

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (Eterniidi_registreerimisleht_IV_voor.doc)Eterniidi_registreerimisleht_IV_voor.doc 41 Kb
   

Info kuidas toimub 2015.aastast töövõimetuslehe menetlemine

Uuest aastast ei pea töötaja peale haigust viima tööandjale paberil haiguslehte, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.

2014. aasta lõpuni on elektrooniline töövõimetusleht (e-TVL) ja paberil töövõimetusleht kasutusel paralleelselt. Alates 01. jaanuarist 2015 ei anna arst enam inimesele peale haiguse lõppemist või sünnituspuhkusele minnes paberkandjal töövõimetuslehte, vaid edastab andmed tööandjale riigiportaali kaudu elektroonselt.

Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise senisest kiiremaks ning võimaldab ka töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selle tegevusega muutub töövõimetusleht süsteemis tööandjale nähtavaks ning täienduste tegemisteks avatuks. Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht on lõpetatud ning andmed arsti poolt riigiportaali sisestatud, et tööandja saaks omalt poolt hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi sisestada. Kui tööandja on omalt poolt andmeid täiendanud, käivitub järgmine etapp, mille käigus arvestatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaasist eelmise aasta tulude kohta laekuva info alusel haigekassa poolt väljamakstava hüvitise suurus ning teostatakse ülekanne töötaja arvelduskontole. Ülekanne tehakse üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist. Kuni 5% juhtudest kulub rohkem kui üks päev, selle peamiseks põhjuseks on töötaja arvelduskonto andmete puudumine. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka ise riigiportaalist www.eesti.ee kontrollida.

Kõik hüvitised kantakse ühele kontole

Kuivõrd enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte, kaob ära ka vajadus esitada igakordselt oma arvelduskonto andmeid. See tähendab seda, et hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Haigekassas on ravikindlustatud inimesel kasutusel vaid üks arvelduskonto, s.t. kõik rahalised hüvitised (töövõimetushüvitised, hambaravihüvitised, ravimihüvitised jne) kantakse ühele ja samale – viimati esitatud kontole. Oma kontoandmeid on võimalik kontrollida ja muuta riigiportaalis või täites haigekassa kodulehel vastava vormi ning edastades selle haigekassale, kas e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna ( See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) või posti teel. Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number. Iga inimene saab oma arvelduskonto numbrit kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee või helistades haigekassa infotelefonil 16363.

Tänu uuele teenusele on töövõimetushüvitiste menetlemine muutunud oluliselt efektiivsemaks ning hüvitiste maksmine kiiremaks. Uue süsteemi vajalikkuse ja kasulikkuse tõestuseks on seegi, et käesolevaks hetkeks, kui elektroonilisele töövõimetuslehele täielikuks üleminekuks on veel aega ligi üks kuu, laekub haigekassale juba üle 80% töövõimetuslehtedest elektrooniliselt.

Eesti Haigekassa

   

Aastalõpu simman

Kutsume Teid osalema  aastalõpu simmanile Õru Kultuurikeskuskusesse  20.detsembril 2014.a algusega kell 20.00

Tantsumuusikat mängib ansambel "Meremees"

Vahepalad: Tantsutrupp "Variatsioonid", Õru valla line tantsijad "Murueide tütred", Õru ja Tarvastu laulukoor.

Mõnusa õhtu saad 3 euroga

Aastalõpu simmanit rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku omaalgatuse programmi vahenditega, Õru vald ja MTÜ Epre Arendus.

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (aastal6pu_simman.pdf)Aastalõpu SIMMAN 2014 337 Kb