I advendiküünla süütamine

ÕRU VALLA RAHVAS SÜÜTAB I ADVENDIKÜÜNLA PÜHAPÄEVAL 29. NOVEMBRIL ÕRU ALGKOOLI - KULTUURIKESKUSE EESISEL PLATSIL  KELL 17.00 I advendiküünalt tulevad süütama vallavanem hr Agu Kabrits koos kohalike taidlejatega (Murueide tütred, laulukoor).

Joome kuuma teed, sööme pirukaid ja piparkooke.

OODATUD KÕIK VÄIKESED JA SUURED

 

Volikogu istung

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 6.11.2015. algusega kell 14.00

Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

 

PÄEVAKORD

1. Õru valla 2015.a raamatupidamise aastaaruande audiitori määramine

2. Vallavara teise isiku kasutusse andmine

3. Pakkumise parimaks tunnistamine (elektrienergia, talitööd)

4. Isiklike kasutusõiguste seadmine

5. Töötaja avalduse lahendamine (L.Kindsiko)

6. Info jagamine ja arutelu (eelarve, ühinemisettepaneku tegemine jne)

   

Teavitus

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 18 lg 2 alusel loobub Õru vallavalitsus vallasekretäri konkursist seetõttu, et nimetatud ametikoht ei ole enam vaba, kuna  avaliku teenistuse § 87 lg 5 alusel on  rahuldatud  ametniku poolt esitatud  teenistusest vabastamise loobumise taotlus.

   

Pressiteade

Tervise Arengu Instituut
Pressiteade
21. oktoober 2015

Algas uus alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitus 

Tervise Arengu Instituut alustas alkoholi liigtarvitamise vastase teavitusega „Vähem alkoholi = rohkem elu“, kutsudes mõtestama  alkoholi  rolli seltskondlikus ajaveetmises.

 

Loe edasi: Pressiteade

   

Ootame pakkumisi talihoolduse teostaja leidmiseks

Õru Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise valla hallatavate teede, tänavate ja parklate talihoolduse teostamiseks. Teede kogupikkus on 11,4 km, neist tänavaid on Õru alevikus 1,3 km. Parklaid ja platse on vallas 4900 m2 ja kergliiklusteid 1,4 km.

 

Loe edasi: Ootame pakkumisi talihoolduse teostaja leidmiseks