Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine

Maavanem kuulutas avatuks Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru. Ootame avaldusi

Hajaasustuse taotlusvooru  2015. aasta taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus: Agu Kabrits, Andres Saarep, Kalmer Sarv, Kaire Kuvvas, Maarika Kets.

Maavanema korraldus ja programm lisas

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (Hajaasustuse programm 2015.pdf)Hajaasustuse programm 2015 765 Kb
Download this file (maavanema korraldus.pdf)Maavanema korraldus 256 Kb
 

Päästeameti info

Et kodu oleks kindlus igale ühele!

Möödunud aastal sai Eestis tulekahjus kannatada või hävis ligi 1000 kodu, tulekahjudes sai surma 54 inimest, neist 45  hukkus kodus. Peamisteks tulekahjude tekkepõhjusteks olid hooletus lahtise tulega, hooldamata küttesüsteem või selle vale kasutamine, rikked elektrisüsteemis või -seadmetes ja suitsetamine. Lõuna päästekeskuse päästjad ja Lõuna-Eesti vabatahtlikud päästjad nõustavad elanikke nende kodudes, et nii seal tuleohutust parandada.

 

Eelmisel aastal käisid päästjad tuleõnnetuste ennetamiseks nõu andmas üle 2400 Lõuna-Eesti kodus. Elanike tuleohutusnõustamine päästekomando väljasõidupiirkonnas oli päästjate jaoks uus asi. Õigete kodudeni jõudmisel tehti koostööd kohaliku omavalitsusega, kus omakandi inimesi kõige paremini tuntakse. Nõustamisi alustati peredest, kellel raskusi toimetulekuga ning ohutusinfo saamine raskem.

 

Loe edasi: Päästeameti info

   

Volikogu istung

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 13.03.2015. algusega kell 14.00 Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

PÄEVAKORD

1. 2015. aasta eelarve II lugemise jätkamine

2. Toetuste kinnitamine 2015. aastaks

3. Õru lasteaed-algkooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine

4. Õru valla tugikeskuse põhimääruse kehtestamine

5. Õru valla tugikeskuse  paigutamise ja tugikeskuse kasutamise kord

6. Info jagamine

eelnõudega saate tutvuda lingil: http://www.oeruvv.ee/esileht/39-kohalik-voim/103-vallavolikogu

   

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja  BDA Consulting OÜ koostöös Valgamaa Arenguagentuuriga korraldavad  alustava ettevõtja koolituse, mis annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.   Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi

Loe edasi: Alustava ettevõtja baaskoolitus

   

Pria teade

PRIA tuletab meelde, et 2015. aastast muutuvad teatud maastikuelemendid toetusõigusliku maa osaks juhul,  kui need on ka pindalatoetuse taotleja kasutuses, s.t asuvad tema kasutuses oleval põllumajanduslikul maal ning tal on ka nende kasutamiseks õiguslik alus. Selleks, et sellistele maastikuelementidele juba 2015. aasta kevadel toetust taotleda, tuleb neist 1. märtsiks PRIAle teada anda.

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (maastikuelemendid_veebruar2015.pdf)maastikuelemendid_veebruar2015.pdf 202 Kb

Loe edasi: Pria teade