Volikogu istung

Lp  volikogu liige

Kutsun kokku Õru Vallavolikogu  istungi 25.06.2014. algusega kell 14.00 Istung toimub Õru Vallavalitsuse ruumides.

Kalmer Sarv

Õru vallavolikogu esimees

PÄEVAKORD

1. Hooldekodu  kohamaksumuse ülalpidamiskulude  tasumise toetamise otsustamine ( M.R)

2. Pakkumiste ülevaatamine ja edukaks tunnistamine  Priipalu sigala  lammutamine; Priipalu sigala lammutamise omanikujärelevalve)

3.  Info jagamine ja arutelu

 

Õendusabi osutamine Valgamaal

Õendusabi osutamine alates 1.juulist 2014.

Loe linki

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (Õendusabi_Valgamk.doc)Õendusabi osutamine alates 1.juulist 2014. 44 Kb
   

Raamatukogu teade

Raamatukogu suletud seoses puhkusega 07. juulist  kuni 03. augustini 2014 a.

Kaunist suve soovides

   

Eterniidijäämete kogumine

Eterniidijäätmete kogumise esimene voor on avatud

vaata linki

   

Kaitsevägi palub Teid

Kaitsevägi palub kõigil inimestel, kellel elupaik jääb õppuse Kevadtorm
alade lähedusse mitte puutuda ja koguda õppuse aladelt leitud lõhkemata
imitatsioonivahendeid. Kui leidjal on kahtlus kas leitud ese on lõhkemata
imitatsioonivahendiga või lõhkenud imitatsioonivahendiga, siis palume
sellesse suhtuda kui lõhkemata imitatsioonivahendisse.
Korrektsel kasutamisel ei ole imitatsioonivahendid ohtlikud, oskamatul
käitlemisel võivad nad kasutajale viga teha. Imitatsioonivahendite leidmisel
palume teavitada päästeametit telefonil 112, või helistada telefonil 717
1085.
Era- ja riigimaadel õppusi korraldades korrastavad kaitseväelased õppuse ala
kohe pärast lahingutegevuse lõppu. Samuti vaadatakse õppuse piirkond üle
Kevadtormi viimasel päeval. Siiski ei saa välistada, et mõned
imitatsioonivahendite kestad ja kasutamata imitatsioonivahendid jäävad
maastikule. Kuigi enamik ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi ja
liitlaste sõdureid suhtub oma ülesannetesse tõsiselt ning hoolib
keskkonnast, ei ole välistatud, et keskkonda jääb mingi piiratud kogus
kaitseväe poolt kasutatud materjale.

Lugupidamisega


Viljar Kurg, kapten
KVPS Strateegilise kommunikatsiooni osakond CIMIC ja otseteavitusjaoskonna
ülem GSM +372 56 359 123 Tel +372 717 10 85