Õendusabi osutamine Valgamaal

Õendusabi osutamine alates 1.juulist 2014.

Loe linki

.
FileKirjeldusFile size
Download this file (Õendusabi_Valgamk.doc)Õendusabi osutamine alates 1.juulist 2014. 44 Kb
 

Raamatukogu teade

Raamatukogu suletud seoses puhkusega 07. juulist  kuni 03. augustini 2014 a.

Kaunist suve soovides

   

Eterniidijäämete kogumine

Eterniidijäätmete kogumise esimene voor on avatud

vaata linki

   

Kaitsevägi palub Teid

Kaitsevägi palub kõigil inimestel, kellel elupaik jääb õppuse Kevadtorm
alade lähedusse mitte puutuda ja koguda õppuse aladelt leitud lõhkemata
imitatsioonivahendeid. Kui leidjal on kahtlus kas leitud ese on lõhkemata
imitatsioonivahendiga või lõhkenud imitatsioonivahendiga, siis palume
sellesse suhtuda kui lõhkemata imitatsioonivahendisse.
Korrektsel kasutamisel ei ole imitatsioonivahendid ohtlikud, oskamatul
käitlemisel võivad nad kasutajale viga teha. Imitatsioonivahendite leidmisel
palume teavitada päästeametit telefonil 112, või helistada telefonil 717
1085.
Era- ja riigimaadel õppusi korraldades korrastavad kaitseväelased õppuse ala
kohe pärast lahingutegevuse lõppu. Samuti vaadatakse õppuse piirkond üle
Kevadtormi viimasel päeval. Siiski ei saa välistada, et mõned
imitatsioonivahendite kestad ja kasutamata imitatsioonivahendid jäävad
maastikule. Kuigi enamik ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi ja
liitlaste sõdureid suhtub oma ülesannetesse tõsiselt ning hoolib
keskkonnast, ei ole välistatud, et keskkonda jääb mingi piiratud kogus
kaitseväe poolt kasutatud materjale.

Lugupidamisega


Viljar Kurg, kapten
KVPS Strateegilise kommunikatsiooni osakond CIMIC ja otseteavitusjaoskonna
ülem GSM +372 56 359 123 Tel +372 717 10 85

   

ÕRU VALLA VÕISTLUSED DISC-GOLFIS 2014

Eesmärk: disc-golfi propageerimine, liikudes-mängides sisustada vaba aega sportlikult

Aeg ja koht: viiakse läbi viis võistlust Õru aleviku puhkeala disc-golfi rajal järgmistel aegadel

-        I etapp           - 18.mai

-        II etapp          - 15.juuni

-        III etapp        - 13.juuli

-        IV etapp        - 10.august

-        V etapp          - 14.september

Samaaegselt V etapiga peetakse karikavõistlus „Õru Open 2014“

Võistluste algus kell 11.00, registreerimine alates 10.30

Vanuseklassid:

-        Noored kuni 14 TP

-        Täiskasvanud NM

Teave: Kaire Kuvvas, 56485798

Autasustamine

Igal etapil I - III koha võitjale medal, parimale naismängijale eriauhind

Üldarvestuses viie etapi kokkuvõttes rohkem punkte kogunud võistlejatele auhinnad
Karikavõistluse võitjatele karikas I -III kohale, karikas parim naissportlane, eriauhind parimale Õru valla mängijale.

Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest!