Noortepada

ÕRU VALLA NOORTEKESKUS "NOORTEPADA", reg nr 75037570

Noortepaja tööd juhib Inna Tuhkanen.

PUHKAB: 1.augustist kuni 29.augustini 2017.a

Kontakt:

Valgamaa 67109
Õru alevik
Noortepada asub lasteaiaga samas majas
Tel. 767 1153
E-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Noortepada on avatud:

teisipäev      kella 16.00 -20.00

kolmapäev   kella 15.00 - 19.00

neljapäev     kella 15.00 - 18.00

reede          kella 16.00 - 20.00

laupäeval     kella 11.00 - 16.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tegevusplaan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valgamaa 2 (Taheva, Karula, Tõlliste, Õru vallad ja Valga linn) noorsootöö koostöögrupp

Valgamaa 2, kuhu kuuluvad Valga linn ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestus: 01.10.2016 kuni 30.09.2018.

Programmi maksumus: 136 647 eurot (raamlepingu summa).

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Valga linna ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo:

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Sport/entk

https://www.facebook.com/Valgamaa2Koostoogrupp/

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse täielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti üldinfo

Koostöögrupp Valgamaa 2, kuhu kuuluvad Valga linn ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestus: 01.10.2016 kuni 30.09.2018.

Programmi maksumus: 136 647 eurot (raamlepingu maksumus)

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Valga linna ja Taheva, Karula, Tõlliste ning Õru valdade noori on kaasatud noorsootöösse.

Projektist lähemalt

Valga linna ja ümberkaudsete valdade – Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste – noorte elu on muutumas mitmekesisemaks ja huvitavamaks, sest noorsootööteenused saavad hoogu juurde ning seeläbi suurenevad noorte võimalused meie ühinevates omavalitsustes.

Euroopa Liidu struktuurfondide toetusel kuulutas Eesti Noorsootöö Keskus suvel välja hanke, milles osalesid ühispakkujatena Taheva, Karula, Õru ja Tõlliste vald ning Valga linn. Ühispakkumuse esitas Taheva vald. Hanke kogumaksumus on 136 647 eurot, mis läheb kõik otseselt piirkonna noorsootöö arendamiseks. Peamiseks eesmärgiks on pakkuda noortele senisest laialdasemat ja kvaliteetsemat noorsootööteenust ja anda senisest enam võimalusi noorsootöös osalemiseks. ESF kaasrahastatud programmi nimi on "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine"

Valgamaal tegutseb hetkel kolm koostöögruppi. Taheva vald, Tõlliste vald, Õru vald, Karula vald ja Valga linn kuuluvad Valgamaa 2 koostöögruppi.

Hankeni jõudmiseks pidid piirkonna omavalitsused läbima mitmeetapilise koolituse, mille käigus loodi ühine tegevuskava, mis oli ka hankes osalemise aluseks. Tegevuskava näeb ette uute huviringide käivitamise, noorte omaosaluse võimaluste ja noorsootööteenuste mitmekesistamist. Tegevuskava viiakse ellu kuni 2018. aastani.

Tegevuskavas on raha suunatud väga mitmetele eripalgelistele tegevustele. Näiteks on sellest õppeaastast kõikides omavalitsustes võimalus liituda mini- ja õpilasfirmadega. Lisaks jätkuvad varasema programmi Murdepunkt eeskujul Karulas ja Valgas noorte riskikäitumise ennetamisele ja vähendamisele suunatud tegevused, mis laieneb ka Tõlliste valda. Järgmisest õppeaastast saavad noored Valgas tegeleda ujumise ja meediaga, järgmisel ja ülejärgmisel aastal toetatakse kahe projektlaagri korraldamist. Jaanuarist lisandub Valga Avatud Noortekeskuse kollektiivi uus noorsootöötaja.

Eesti Noorsootöö Keskus on seadnud tingimuseks, et noorsootöövaldkonna rahastust käesoleva hanke tõttu ei tohi vähendada ning selle hankega pakutavad teenused peaksid jätkuma ka pärast tegevuskava lõppemist 2018. aastal.

___________________________________________________________________

Valgamaa Partnerluskogu oma külade tänuüritusel tunnustas Õru kogukonda, omistades Õru kogukonnale tiitli "Parim paik noortele 2012"

Esitaja kirjeldus Õru kohta

Kui veel mõningad aastad tagasi sai Õrust ainult kuulda seda, et kui väike ja vaene see kant on ja et noortel pole seal midagi teha siis nüüdseks on olukord väga palju muutunud. Aktiivne vabakonna arendustegevus on loonud palju lisavõimalusi ja tegevusi just eelkõige noortele. Loodud on atraktiivne puhkeala. Puhkealal on valminud universaalne spordiväljak, millel saab mängida tennist, võrkpalli ja korvpalli. Valminud on Õru disc-golfi rada, mis on toonud palju kohalike noori selle uudse alaga tegelema.

Samuti mängivad paljud Õru noored heal tasemel jalgpalli.

Loodud on Õru valla noortekeskus "Noortepada", kus asuvad noortele kasutamiseks drenazöörid, graatsiakettad ja magnetoola. Noorte käsutuses on ruumid üldpinnaga 87 ruutmeetrit. Noortekeskuses saab mängida ka koroonat ja lauatennist, surfata internetis ja muidugi sõpradega mõnusalt aega veeta. Ilmselgelt on antud kogukond teinud suurima edasimineku Valgamaal just noorte vabaaja tegevuste võimaldamise valdkonnas. (12.10.2012)

 

Õru valla noortekeskuse "Noortepada" avamine

Õru valla noortekeskuse "Noortepada" avaüritus toimus 22.oktoobril 2011 aastal. Ruumid remonditi Valgamaa Partnerluskogu meetme „Noorte algatused ja koostöö“ tegevus „Noor Valgamaa“ rahastusel. Projekti omaosaluse ja käibemaksu kattis Õru vallavalitsus. Lisaks osteti projekti rahadega kott-toolid ja vaibad. Metsatervenduse OÜ rahalise panusega soetati noortekeskusesse drenazöörid, graatsiakettad ja magnetoola. Noorte käsutuses on ruumid üldpinnaga 87 ruutmeetrit. Noortekeskuses saab mängida ka koroonat ja lauatennist, surfata internetis ja muidugi  sõpradega mõnusalt aega veeta.

Kirjuta aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. mida sina sooviksid noortepajas teha, kellega kohtuda.