Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused

Ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneering. Selle koostamise kohustuse puudumisel tuleb taotleda vallavalitsuselt projekteerimistingimused. Taotluse vorm lisas.

Muudetud 26.02.2012