Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor

10. aprillist algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017.

Siseministri käskkirja 28.03.2017 nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017.a programmdokument“ punkti  11.6 alusel on moodustatud  nõuetele vastavate taotluste hindamise komisjon koosseisus:

1. Komisjoni esimees Agu Kabrits

2. Andres Saarep

3. Kalmer Sarv

4. Kaire Kuvvas

5. Maiken Sikk

HAJAASUSTUSE 2017.a PROGRAMMI KOMISJONI ETTEPANEK RAHASTAMISEKS

Hajaasustuse programmi komisjon on läbi viinud laekunud projektide hindamise ning teeb ettepaneku järgmiste projektide rahastamiseks:

  1. 1. Priipalu küla Valdatare  talu imbväljaku ehitamine ja kanalisatsiooni sissetoomine elamusse.

Toetuse saaja:             Vahur Veski

Toetuse suurus:          2 669,09 €

Toetuse omafinantseeringu suurus:               1 334,35 €

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev:         1.10.2018

  1. 2. Õruste küla Loigu talu puurkaevu rajamine

Toetuse saaja:             Erlend Jablonski

Toetuse suurus:          4 512,23 €

Toetuse omafinantseeringu suurus:               2 255,77 €

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev:         1.10.2018

 

Agu Kabrits

Komisjoni esimees

Info hajaasustuse 2016.a. programmi taotluste rahuldamise kohta

1) Toetuse saaja: URMAS OJA, kaastaotlejad: Aime Künnapuu, Svetlana Tiskevitš, Toomas Allik.

Projekti nimetus: Priipalu küla, Mäekalda  talu pumbamaja veetrassi rekonstrueerimine

Toetuse  ja  omafinantseeringu suurus: 5 266,68 eurot, omafinantseering 2 632,94eurot.

Projekti eesmärgid ja tegevused: Mäekalda talu pumbamaja veetrassi rekonstrueerimine

Projekti ajaline kestus: 15 kuud.

2016.a programm taas avatud

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

vaata EAS´i kodulehte  http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

vaata Valga Maavalitsuse kodulehelt http://valga.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Õru vallavalitsuse moodustatud komisjon koosseisu Maiken Sikk, Kaire Kuvvas, Agu Kabrits, Andres Saarep, Kalmer Sarv.

Programmi elluviimist maakonnas koordineerib Valga Maavalitsus.

Info telefonil 766 6112 või e-posti aadressil  See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Info hajaasustuse 2015.a. programmi taotluste rahuldamise kohta

1) Toetuse saaja: AARE  MERILOO

Projekti nimetus: Rõõmu talu tee

Toetuse  ja  omafinantseeringu suurus: 4 836,18 eurot, omafinantseering 2 417,72 eurot.

Projekti eesmärgid ja tegevused: tee remont

Projekti ajaline kestus: 15 kuud.

 

2) Toetuse saaja: AIVAR  PÜVI

Projekti nimetus: Õruste küla Mustakese talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Toetuse  ja  omafinantseeringu suurus: 2 309 eurot, omafinantseering 1 155 eurot.

Projekti eesmärgid ja tegevused: Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus.

Projekti ajaline kestus: 15 kuud.

 

Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsemad tingimused leiate Siseministri käskkirja 20.02.2015 nr 1-3/46 „Hajaasustuse prorgammi 2015.a programmdokument.
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Õru vallavalitsuse moodustatud komisjon koosseisus: Maarika Kets, Kaire Kuvvas, Agu Kabrits, Andres Saarep, Kalmer Sarv.

Programmi elluviimist maakonnas koordineerib Valga Maavalitsus.

Info telefonil 766 6112 või e-posti aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Info hajaasustuse  programmi taotluste rahuldamise kohta

1) Toetuse saaja: Piret Kasuk

Projekti nimetus: Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine

Toetuse  ja  omafinantseeringu suurus: 4807,80 eurot, omafinantseering 2403,55 eurot.

Projekti eesmärgid ja tegevused: kaevu ehitus, kanalisatsiooni ehitus, veesüsteemi rajamine.

Projekti ajaline kestus: 15 kuud.

 

2) Toetuse saaja: Janek Otto

Projekti nimetus: kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja imbväljaku rajamine

Toetuse  ja  omafinantseeringu suurus: 2695,26 eurot, omafinantseering 1347,45 eurot.

Projekti eesmärgid ja tegevused: kanalisatsiooni ja imbväljaku ehitus.

Projekti ajaline kestus: 15 kuud.

25.november 2013.a