Valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu 2017 valimistega seotud õigusaktid ja muu informatsioon

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/KOV-valimised-2017

 

 

 

Õru valla valimiskomisjon:

Esimees Maiken Sikk
Aseesimees Maarika Kets
Komisjoni liige Saima Puusepp

Jaoskonnakomisjon  volikogu valimisteks:

Esimees Piret Kasuk

Liikmed:
Hilja Demenskaja
Galina Allik
Merle Tiideberg
Inna Tuhkanen

Asendusliikmed:
Merle Kalames
Urmas Oja

Lisainfo valimiste kohta:

www.vvk.ee

Volikogu valimise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/101112012007

Volikogu valimist käsitlevad valla õigusaktid ja teised olulisemad valimistega seotud materjalid on lisatud manustena.

Muudetud 24.10.2013